نمایش 1–40 از 47 نتیجه

گالری‌های فریر و سکلر

واشنگتن، ایالات متحده

موسسه اسمیتسونیان، دارای دو موزه‌ی هنرهای آسیایی هست؛ یکی از این موزه‌ها، گالری هنر فریره که در سال ۱۹۲۳ برای عموم بازگشایی شد و دیگری، گالری آرتور ام سکلره که اولین بازدیدکننده خودش رو در سال ۱۹۸۷ مورد استقبال قرار داد. هر دو موزه از طریق راه‌رویی زیرزمینی به صورت فیزیکی به هم مرتبط هستند و از لحاظ ایدئولوژیکی هم برای مطالعه و برگزاری نمایشگاه هنرهای آسیایی به هم مربوط هستند.