کوزه سفالی

عنوان: کوزه سفالی
خالق: نامعلوم
تاریخ خلق: هزاره اول قبل از میلاد
محل کشف: ایران
دسته‌بندی موضوعی: ظروف
نوع هنر:
 سفال
محل نگهداری: نگارخانه آرتور سکلر
شماره دسترسی: S1998.178
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه