کاسه فریت کاشان

عنوان: کاسه فریت کاشان
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: اواخر قرن ۱۲ – اوایل ۱۳ میلادی
ترکیب: فریت نقاشی شده رو و زیر لعاب شفاف
دوره زمانی: سلجوقی
مکان خلق: کاشان، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ ظروف
نوع هنر:
سفال ، نقاشی روی لعاب ، نقاشی زیر لعاب
محل نگهداری: گالری هنر فریر
شماره دسترسی: F1945.8
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه