قمقمه مسافر

عنوان: قمقمه مسافر
خالق: نامعلوم
تاریخ خلق: ۳۰۰ قبل از میلاد تا ۱۰۰ میلادی
محل کشف: گرمی اردبیل، ایران
دسته‌بندی موضوعی: ظروف
نوع هنر:
 سفال
محل نگهداری: نگارخانه آرتور سکلر
شماره دسترسی: S1998.321
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه