شیر نشسته سلجوقی

عنوان: شیر نشسته سلجوقی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: اواخر قرن ۱۲ و اوایل ۱۳ میلادی
اندازه های فیزیکی: ۵۹/۵ * ۲۵/۲ * ۴۳/۵ سانتی‌متر
محل کشف: ایران
دوره زمانی: دوره سلجوقیان
دسته‌بندی موضوعی:‌ پیکره
نوع هنر:
 مجسمه‌سازی ، سفال
محل نگهداری: موزه هنر سینسیناتی
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه