جام شکسته عباسیان

عنوان: جام شکسته عباسیان
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: قرن ۹ میلادی
محل کشف: قطر
دسته‌بندی موضوعی: ظروف
نوع هنر:
 سفال
محل نگهداری: موزه ملی قطر
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه