مشاهده همه 3 نتیجه

موزه ملی قطر

دوحه، قطر

این موزه به میراث قطر پرداخته؛ مخاطبان میتونند با اجداد قطری و فرم شهرهای باستانی قطر آشنا بشن به طوریکه جامعه کنونی قطر سیر مدرنیته رو طی میکنه. نمایشگاه‌هایی از اشیای باستانی و آثار معاصر، باعث ایجاد ایده تغییرات سریع در ‌ذهن مخاطب میشن.