کوزه شیشه ای

عنوان: کوزه شیشه ای
صاحب اثر: نامعلوم
تاریخ خلق: قرن ۱۷ میلادی
مکان ساخت: ایران
ترکیب: شیشه
دسته‌بندی موضوعی: ظروف
نوع هنر:
آبگینه ، شیشه‌گری فوتی
محل نگهداری: موزه ملی قطر
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه