کوزه دهانه گشاد

عنوان: کوزه دهانه گشاد
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: ۱/۱-
محل کشف: ایران
ترکیب: خاک رس لعاب دار
اندازه‌های فیزیکی: ارتفاع ۱۷/۲ * عرض  ۱۸ سانتی‌متر
دسته‌بندی موضوعی: ظروف
نوع هنر:
 سفال
محل نگهداری: گالری هنر فریر
شماره دسترسی: F1906.41
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه