پارچ تپه سیَلْک

عنوان: پارچ تپه سیَلْک
خالق: نامعلوم
تاریخ خلق: ۶۰۰-۹۰۰ قبل از میلاد
اندازه های فیزیکی: ارتفاع ۱۹ سانتی متر
محل کشف: تپه سیَلْک، ایران
دسته‌بندی موضوعی: ظروف
نوع هنر:
 سفال
محل نگهداری: موزه ملی آثار باستانی هلند
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه