پیاله ساسانی

عنوان: پیاله ساسانی
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق: ۲۲۵ تا ۶۵۰ میلادی
اندازه های فیزیکی: ارتفاع ۷/۴ * قطر ۹/۲ سانتی‌متر
دوره تاریخی: ساسانی
مکان کشف:
 ایران
ترکیب: برنز
دسته‌بندی موضوعی:‌ ظروف
نوع هنر:
هنر فلزی ، حجم‌های فلزی سنتی
محل نگهداری:
موزه هنر شهرستان لس‌آنجلس
شماره دسترسی: M.76.174.61
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه