بشقابی منقش به مهمانیِ سبک ساسانیان

عنوان: بشقابی منقش به مهمانیِ سبک ساسانیان
خالق: نامعلوم
تاریخ خلق: قرن ۷ تا ۸ میلادی
اندازه های فیزیکی: قطر ۲۴ سانتیمتر
محل کشف: ایران یا عراق
ترکیب: نقره، مقداری زراندود
دسته‌بندی موضوعی: ظروف
نوع هنر:
 قلم زنی
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه