بشقاب مسی

عنوان: بشقاب مسی
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق: حدود قرن ۱۹ تا ۲۰ میلادی
مکان کشف: ایران
ترکیب: مس
دسته‌بندی موضوعی: ظروف
نوع هنر:
هنر فلزی  ، مس‌گری
محل نگهداری:
موزه پرگامون برلین
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه