کاسه مینایی کاشان

عنوان: کاسه مینایی کاشان
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: حدود ۱۱۰۰ میلادی
مکان ساخت: کاشان، ایران
ترکیب: سفال
دسته‌بندی موضوعی:‌ ظروف
نوع هنر: 
 مینا نقاشی ، نقاشی زیرلعاب ، سفال
محل نگهداری: موزه سفال استوک آن ترنت انگلستان
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه