کاسه شکسته ساسانیان

عنوان: کاسه شکسته ساسانیان
صاحب اثر: نامعلوم
تاریخ خلق: ۲۲۴-۶۵۱ میلادی
مکان کشف: ایران
ترکیب: برنز
دسته‌بندی موضوعی: ظروف
نوع هنر:
هنر فلزی ، حجم‌های فلزی سنتی
محل نگهداری: گالری هنری فریر
شماره دسترسی: FSC-B-117
منبع:
پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه