تاج‌های برنزی لرستان

عنوان: تاج‌های برنزی لرستان
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق: ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ قبل از میلاد
اندازه های فیزیکی: ارتفاع ۱۷ سانتی‌متر
مکان کشف: لرستان، ایران
ترکیب: برنز
نوع هنر: هنر فلزی
محل نگهداری:
موزه ملی آثار باستانی هلند
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه