دو غزال و دو قوچ کوهی

عنوان: دوغزال و دو قوچ کوهی
صاحب اثر: نامعلوم
تاریخ خلق: اواخر دهه ۱۲۹۰ میلادی
مکان کشف: مراغه، ایران
اندازه های فیزیکی: عرض ۱۴۸ * ارتفاع ۱۷۰ میلی متر
دسته‌بندی موضوعی: نسخه خطی
نوع هنر:
خوشنویسی نقاشی
محل نگهداری: موزه و کتابخانه مورگان
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه