نبرد شاه اسماعیل با ابوالخیرخان

عنوان: برگی از نسخه خطی تاریخ عالم‌آرایی شاه اسماعیل، نبرد میان شاه اسماعیل و ابوالخیرخان
هنرمند خوشنویس: بیژن
هنرمند نقاش: معین مصوّر (یا یکی از مریدان)
تاریخ خلق:
 حدود ۱۶۸۸ میلادی
ترکیب: جوهر و آبرنگ مات روی کاغذ
مکان ساخت: اصفهان، ایران
دوره تاریخی: صفوی
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
تشعیر ، خوشنویسی ، نقاشی
محل نگهداری:
 گالری‌های فریر و ساکلر
شماره دسترسی: F2000.3
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه