برگه‌ای از شاهنامه فردوسی

عنوان: برگه‌ای از شاهنامه فردوسی
هنرمند خوشنویس: حسن ابن محمد ابن علی ابن حسینی (موصیلی یا موسیلی)
حامی هنرمند: قوام‌الدوله والدین
تاریخ خلق: فوریه ۱۳۴۱ میلادی (رمضان ۷۴۱ هجری)
اندازه فیزیکی: ارتفاع ۱۳ سانتیمتر
ترکیب: جوهر و طلا روی کاغذ
دوره زمانی: امپراتوری مغول
مکان ساخت: شیراز، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
تذهیب ، خوشنویسی
محل نگهداری: گالری آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.109
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه