پیرمردی کاسه به دست

عنوان: پیرمردی کاسه به دست
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: حدود ۱۶۱۰-۱۶۱۵ میلادی
دوره زمانی: صفویه
مکان خلق: اصفهان ، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
تذهیب ، تشعیر ، نقاشی ، خوشنویسی
محل نگهداری: 
گالری آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.303
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه