دختر دادن دارا به اسکندر در شاهنامه

عنوان: دختر دادن دارا به اسکندر در نسخه خطی شاهنامه فردوسی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: حدود ۱۳۳۰-۱۳۴۰ میلادی
ترکیب: جوهر روی کاغذ
مکان ساخت: تبریز، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
خوشنویسی
محل نگهداری: گالری‌های فریر و سکلر
شماره دسترسی: F1930.79
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه