مشورت دادن گوردیه به بهرام چوبین

عنوان: مشورت دادن گوردیه به بهرام چوبین در نسخه خطی شاهنامه فردوسی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: اوایل قرن ۱۴ میلادی
ترکیب: جوهر  ،  آبرنگ مات و طلا  روی کاغذ
مکان ساخت: ایران
دوره تاریخی: مغول
دسته‌بندی موضوعی: نسخه خطی
نوع هنر:
خوشنویسی
محل نگهداری: گالری‌های فریر و سکلر
شماره دسترسی: F1945.24.2
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه