نسخه خطی قرآن

عنوان: نسخه خطی قرآن
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: ۱۸۰۳-۱۸۰۴ میلادی
اندازه‌های فیزیکی: عرض ۴/۵ * طول ۶/۶۲۵ * ضخامت ۱/۲۵ اینچ
ترکیب:
کاغذ و چرم
مکان خلق: ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
تذهیب ، خوشنویسی
محل نگهداری: موزه هنر هانتیگتون
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه