بریدن سر ایرج توسط تور

عنوان: بریدن سر ایرج توسط تور در شاهنامه فردوسی
هنرمند: سلطان محمد
تاریخ خلق:
حدود ۱۵۳۰ تا ۱۵۳۵ میلادی
اندازه‌های فیزیکی: نقاشی ۳۲/۷ * ۲۳/۸ و صفحه ۴۷ * ۳۱/۸ سانتیمتر
ترکیب:
 جوهر و رنگ و طلا روی کاغذ
مکان خلق: ایران
دوره تاریخی: صفوی
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
 خوشنویسی ، نقاشی
محل نگهداری: موزه هنر سینسیناتی
شماره دسترسی: C1984.87
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه