زنی از خلیج فارس

عنوان: زنی از خلیج فارس (بندرعباس)
خالق اثر: لنه اشنایدر کینر
تاریخ خلق: ۱۹۷۱-۱۸۸۵ میلادی
اندازه های فیزیکی: عرض ۳۱ * ارتفاع ۴۰/۶ سانتی متر
تکنیک: آبرنگ
نوع هنر:  نقاشی 
محل نگهداری: مجموعه هنری لئو بیک
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه