آزمون سیاوش در آتش

عنوان: آزمون سیاوش در آتش در نسخه خطی شاهنامه فردوسی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: حدود ۱۵۹۰ میلادی
ترکیب: جوهر ،  آبرنگ مات و طلا روی کاغذ
دوره زمانی:
 صفویه
مکان خلق: اصفهان (؟)، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
تذهیب ، تشعیر ، نقاشی ، خوشنویسی
محل نگهداری: 
گالری آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.210
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه