دستگیری اردوان توسط اردشیر

عنوان: دستگیری اردوان توسط اردشیر در شاهنامه فردوسی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: حدود ۱۳۳۰-۱۳۴۰ میلادی
ترکیب: جوهر  ،  آبرنگ مات و طلا  روی کاغذ
دوره زمانی: ایلخانیان
مکان خلق: تبریز ، ایران
دسته‌بندی موضوعی: نسخه خطی
نوع هنر:
نقاشی، خوشنویسی
محل نگهداری: گالری آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.103
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه