رقص دختران برزین برای بهرام گور در شاهنامه

عنوان: رقص دختران برزین برای بهرام گور در شاهنامه فردوسی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: ۱۵۲۰-۱۵۳۰ میلادی
ترکیب: جوهر و آبرنگ مات و طلا روی کاغذ
دوره زمانی: صفویه
مکان خلق: شیراز، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
نقاشی، خوشنویسی
محل نگهداری: گالری آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.208
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه