نجات بیژن توسط رستم از چاه

عنوان: نجات بیژن توسط رستم از چاه در شاهنامه فردوسی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: فوریه ۱۳۴۱ میلادی (۷۴۱ هجری)
ترکیب: جوهر  ،  آبرنگ مات و طلا  روی کاغذ
دوره زمانی: مغول
مکان خلق: شیراز ، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
نقاشی، خوشنویسی
محل نگهداری: گالری هنر فریر
شماره دسترسی: F1945.7
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه