ملاقات بهرام گور با ملکه در عمارت صندل

عنوان: برگی از خمسه نظامی در باب ملاقات بهرام گور با ملکه در عمارت صندل
هنرمند خوشنویس: مرشد الشیرازی
تاریخ خلق: ۱۵۴۸میلادی (۹۵۵ هجری)
ترکیب: جوهر  ،  آبرنگ مات و طلا  روی کاغذ
دوره زمانی: صفوی
مکان خلق: شیراز ، ایران
دسته‌بندی موضوعی: نسخه خطی
نوع هنر:
نقاشی، خوشنویسی
محل نگهداری: گالری هنر فریر
شماره دسترسی: F1908.276
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه