بر تخت سلطنت نشستن اسکندر در تخت جمشید

عنوان: بر تخت سلطنت نشستن اسکندر در تخت جمشید
نویسنده: نظامی گنجوی
تاریخ خلق: ۱۵۹۵ میلادی
مکان اصلی: لاهور، پاکستان
اندازه های فیزیکی: عرض ۲۱/۵ * ارتفاع ۳۴ سانتی متر
تکنیک: جوهر و رنگ بر کاغذ قهوه ای روشن
دوره زمانی: امپراتوری مغول
دسته‌بندی موضوعی: نسخه خطی
نوع هنر: 
 نقاشی – تشعیر
محل نگهداری: موزه هنر والترز
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه