تقدیم جعبه انوشیروان به هرمزد

عنوان: تقدیم جعبه انوشیروان به هرمزد در شاهنامه فردوسی؛ حمله ساوه‌شاه به هرمزد؛ عدالت خسرو پرویز
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: اوایل قرن ۱۵ میلادی
ترکیب: جوهر  ، آبرنگ مات و طلا  روی کاغذ
مکان خلق: ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
نقاشی، خوشنویسی
محل نگهداری: گالری هنر فریر
شماره دسترسی: F1930.49
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه