نسخه خطی قرآن در تزئین شیرازی

عنوان: نسخه خطی قرآن در تزئین شیرازی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: ۱۴۹۴-۱۵۰۴ میلادی
اندازه های فیزیکی: ۲۹۰ * ۱۸۵ میلی‌متر
مکان خلق:
 ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
تذهیب ، خوشنویسی
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه