سوگواری بر جنازه حضرت عیسی

عنوان: سوگواری بر جنازه حضرت عیسی
هنرمند: علیرضا عباسی تبریزی
تاریخ خلق: اوایل قرن ۱۷ میلادی
ترکیب: رنگ و طلا روی کاغذ
دوره زمانی: صفویه
مکان خلق: اصفهان ، ایران
دسته‌بندی موضوعی: نسخه خطی
نوع هنر:
 تشعیر ، نقاشی 
محل نگهداری: 
گالری هنر فریر
شماره دسترسی: F1953.61
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه