منصوب کردن لهراسپ به پادشاهی

عنوان: منصوب کردن لهراسپ به پادشاهی توسط کیخسرو در شاهنامه فردوسی
هنرمند: خوشنویس، سالک بن سعید؛ نقاش، سلطان علی میرزا
تاریخ خلق: ۱۴۹۳-۱۴۹۴ میلادی  (۸۹۹ هجری)
ترکیب: جوهر  ،  آبرنگ مات و طلا  روی کاغذ
دوره زمانی: ترکمن
مکان خلق: گیلان ، ایران
دسته‌بندی موضوعی: نسخه خطی
نوع هنر:
نقاشی، خوشنویسی
محل نگهداری: گالری آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.173
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه