دو بیتی از دیوان امیرخسرو دهلوی

عنوان: دو بیتی از دیوان امیرخسرو دهلوی با اشعاری از شاهنامه فردوسی در گوشه‌ها
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: قرن ۱۷میلادی
ترکیب: جوهر و طلا
 و آبرنگ روی کاغذ
دوره زمانی: صفوی
مکان ساخت: ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
تذهیب ، خوشنویسی
محل نگهداری: گالری آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.332
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه