قاضی همدان در حالت مستی

عنوان: برگی از گلستان سعدی، داستان قاضی همدان در حالت مستی از باب عشق و جوانی
هنرمند خوشنویس: سلطان علی مشهدی
تاریخ خلق:
حدود ۱۶۴۵ میلادی
ترکیب: جوهر و آبرنگ مات و طلا روی کاغذ
مکان کشف: ایران و هند
دوره تاریخی: مغول
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
 خوشنویسی ، نقاشی
محل نگهداری:
گالری هنر فریر
شماره دسترسی: F1998.5.74
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه