زائر مشهد

عنوان: زائر مشهد
هنرمند: رضا عباسی
تاریخ خلق: ۱۵۹۸ میلادی
ترکیب: مرکب روی کاغذ
محل کشف: مشهد، ایران
نوع هنر: نقاشی
دوره زمانی:‌ صفوی
محل نگهداری: گالری هنر فریر
شماره دسترسی: F1953.12
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه