شعرخوانی فردوسی در مقابل سلطان محمود غزنوی

عنوان: شعرخوانی فردوسی در مقابل سلطان محمود غزنوی
خالق: نامعلوم
تاریخ خلق: ۱۵۲۵ میلادی
اندازه های فیزیکی: طول ۴۷ * عرض ۳۱/۸ سانتی متر
ترکیب: گواش و طلا روی کاغذ
محل کشف: تبریز، ایران
دسته‌بندی موضوعی: نسخه خطی
نوع هنر:
 نقاشی، خوشنویسی
محل نگهداری: موزه پرگامون برلین
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه