عبور کیخسرو فرنگیس و گیو از جیحون

عنوان: عبور کیخسرو فرنگیس و گیو از جیحون در شاهنامه فردوسی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: حدود ۱۵۹۰ تا ۱۶۰۰ میلادی
ترکیب: جوهر  ،  آبرنگ مات و طلا  روی کاغذ
دوره زمانی: صفوی
مکان خلق: شیراز ، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
نقاشی، خوشنویسی ، تشعیر
محل نگهداری: گالری آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.257
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه