امام جعفر صادق و منصور خلیفه

عنوان: برگی از نسخه خطی روضه‌الصفا نوشته میرخواند، داستان امام جعفر صادق و منصور خلیفه
هنرمند خوشنویس: عنایت‌اله الکتیب الشیرازی
تاریخ خلق:
 ۱۵۷۱-۱۵۷۲میلادی
ترکیب: جوهر و آبرنگ مات و طلا روی کاغذ
مکان ساخت: شیراز ، ایران
دوره تاریخی: صفوی
دسته‌بندی موضوعی:‌ نسخه خطی
نوع هنر:
تشعیر ، خوشنویسی ، نقاشی
محل نگهداری:
 گالری‌ آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.243
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه