صحنه ای از شاهنامه فردوسی

عنوان: صحنه ای از شاهنامه فردوسی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: اواخر قرن ۱۹ میلادی
دوره زمانی: قاجار
مکان خلق:  ایران
دسته‌بندی موضوعی: نسخه خطی
نوع هنر:
 نقاشی 
محل نگهداری:
گالری آرتور ام سکلر
شماره دسترسی: S1986.391
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه