جام برنزی لرستان

عنوان: جام برنزی لرستان
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق: حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ قبل از میلاد
اندازه های فیزیکی: ارتفاع ۱۴/۸ * قطر ۶/۵ سانتی‌متر
مکان کشف: لرستان، ایران
ترکیب: برنز
دسته‌بندی موضوعی:‌ ظروف
نوع هنر:
هنر فلزی ، حجم‌های فلزی سنتی
محل نگهداری:
موزه هنر شهرستان لس‌آنجلس
شماره دسترسی: M.76.97.351
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه