تکیه‌گاه گلدسته لرستان

عنوان: تکیه‌گاه گلدسته لرستان
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق: حدود ۶۵۰ تا ۱۳۵۰ قبل از میلاد
اندازه های فیزیکی: ارتفاع ۱۳/۲ سانتی‌متر
مکان کشف: لرستان، ایران
ترکیب: برنز
دوره زمانی: عصر برنز
دسته‌بندی موضوعی:‌ معماری
نوع هنر:
هنر فلزی ، حجم‌های فلزی سنتی
محل نگهداری:
موزه هنر شهرستان لس‌آنجلس
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه