سپر زینتی لرستان

عنوان: سپر زینتی لرستان
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ قبل از میلاد
اندازه های فیزیکی: قطر ۳۲ سانتی متر
مکان کشف: لرستان، ایران
ترکیب: برنز
دسته‌بندی موضوعی: جنگ‌افزار
نوع هنر:
قلم‌رنی ، هنر فلزی
محل نگهداری: موره ملی آثار باستانی هلند
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه