کاسه ساسانی منقش به شاه ایرانی در حین شکار

عنوان: کاسه ساسانی منقش به شاه ایرانی در حین شکار
هنرمند:
نامعلوم
زمان خلق:
 قرن ۷ تا ۸ میلادی
مکان کشف: ایران
ترکیب: نقره ، اندکی طلا
دسته‌بندی موضوعی:‌
ظروف
نوع هنر:
هنر فلزی  ، قلم‌زنی
محل نگهداری:
موزه پرگامون برلین
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه