حجاری منقوش به شاپور یکم ساسانی

عنوان: حجاری منقوش به شاپور یکم ساسانی، نیزه به دست در  حین شکار
خالق: نامعلوم
تاریخ خلق: احتمالا تقلید مربوط به قرن ۱۹ میلادی در زمان قاجار از تصویر اصلی مربوط به قرن ۳ تا ۴ میلادی
اندازه های فیزیکی: ارتفاع ۸۰ * عرض ۵۳ سانتی متر
ترکیب: سنگ آهک
دسته‌بندی موضوعی: پیکره
نوع هنر:
 حجاری
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه