پیکره اشکانی

عنوان: پیکره اشکانی
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق:۲۵۰ قبل از میلاد تا ۲۲۴ میلادی
مکان کشف: ایران
ترکیب: گل سفال
دسته‌بندی موضوعی: پیکره
نوع هنر:
سفال
محل نگهداری:
موزه ملی آثار باستانی هلند
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه