کاسه کاشان

عنوان: کاسه کاشان
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: اوایل ۱۳ میلادی
ترکیب: فریت نقاشی شده زیر لعاب شفاف
دوره زمانی: سلجوقی
مکان خلق: کاشان، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ ظروف
نوع هنر:
سفال ، نقاشی زیر لعاب
محل نگهداری: گالری هنر فریر
شماره دسترسی: F1938.13
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه