کاشی تدفینی

عنوان: کاشی تدفینی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: ۱۶۰۹میلادی
مکان ساخت: تهران، ایران
ترکیب: فریت
دسته‌بندی موضوعی:‌ قبور
نوع هنر: 
کاشی مینایی ، نقاشی زیر لعاب ، سفال
محل نگهداری: موزه سفال استوک آن ترنت انگلستان
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه